Giải bài 4 trang 9 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai.

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc

Bài làm:

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021