Giải bài 4 trang 25 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 4: trang 25 - sách TBĐ địa lí 6

Điền chữ Đ vào những ý em cho là đúng, điền chữ S vào những ý em cho là sai ở các câu sau:

a) Các khối không khí có đặc điểm riêng về nhiệt độ và độ ẩm là do vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc khác nhau

b) Các khối không khí thường di chuyển nhưng chúng không bị biến tính

c) Các khối khí thường làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua

Bài làm:

Câu đúng là:

a) Các khối không khí có đặc điểm riêng về nhiệt độ và độ ẩm là do vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc khác nhau

c) Các khối khí thường làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua

Câu sai là:

b) Các khối không khí thường di chuyển nhưng chúng không bị biến tính

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021