Giải bài 2 trang 3 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 3 - sách TBĐ địa lí 6

Điền tiếp vào chỗ chấm (...): nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây vào hình 2 cho đúng.

Bài làm:

Ta điền vào chỗ chấm như sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021