Giải bài 2 trang 11 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 6

Nếu mỗi độ là một kinh tuyến. Vậy mỗi khu vực giờ có bao nhiêu kinh tuyến? Ở mỗi khu vực giờ, giờ của kinh tuyến nào là chính xác nhất?

Bài làm:

Nếu mỗi độ là một kinh tuyến. Vậy mỗi khu vực giờ có 15 kinh tuyến. Ở mỗi khu vực giờ, giờ của kinh tuyến chính giữa khu vực là chính xác nhất.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021