Giải TBĐ địa 6 bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 38. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 6

Chọn đáp án em cho là đúng:

Lớp đất ( hay thổ nhưỡng) là:

a. Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa

b. Lớp vật chất mỏng có độ phì

c. Tất cả ý trên

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 6

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng thành phần thổ nhưỡng sau:

Thành phầnĐặc điểm
Chất khoáng
Chất hữu cơ
Nước và không khí

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 6

Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là: ...........................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 6

Chọn đáp án em cho là đúng

Các nhân tố hình thành đất gồm:

A. Đá mẹ B. Thời gian hình thành đất

C. Sinh vật D. Khí hậu

E. Tất cả các nhân tố trên

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021