Giải bài 3 trang 38 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 6

Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là: ...........................

Bài làm:

Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là: Độ phì

Vì độ phì hay độ phì nhiêu của đất là khả năng đất tổng hợp các chất dinh dưỡng, nước,... để giúp cho cây phát triển và sinh trưởng tốt. Độ phì nhiêu của đất tốt bao nhiêu thì đất tốt bấy nhiêu.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021