Giải TBĐ địa 6 bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 21: Thực hành - Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 30. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 30 - sách TBĐ địa lí 6

Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

a, Yêu cầu

 • Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội
 • Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

b, Hướng dẫn cách tiến hành:

Bước 1: Lập một hệ trục:

 • OX thể hiện lượng mưa, 1cm ứng với 50mm lượng mưa
 • O’X’ thể hiện nhiệt độ, 1cm ứng với 5°C
 • Trục ngang biểu hiện các tháng, 1cm ứng với 1 tháng

Bước 2: Thể hiện lượng mưa bằng biểu đồ hình cột, nhiệt độ bằng đường biểu diễn.Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa trong năm ở Hà Nội

Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

Bước 3: Ghi tên biểu đồ và ghi các chú thích vào biểu đồ đã vẽ

 • Sau khi hoàn thành biểu đồ, em hãy cho biết những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian là bao nhiêu tháng?
 • Yếu tố nào trên biểu đồ được thể hiện theo đường?
 • Yếu tố nào trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột?
 • Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?
 • Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?
 • Đơn vị để tính nhiệt độ là..... Đơn vị để tính lượng mưa là......
 • Nhiệt độ cao nhất:.....vào tháng...... Nhiệt độ thấp nhất:...... vào tháng......... Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất:...........
 • Lượng mưa cao nhất:.......... vào tháng........ Lượng mưa thấp nhất:........vào tháng.......... Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất:...........

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 31 - sách TBĐ địa lí 6

Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A, B và trả lời các câu hỏi sau:

a, Địa điểm A

Nhiệt độ cao nhất khoảng......................, nhiệt độ thấp nhất khoảng................. Trong năm có bao nhiêu tháng không có mưa................, đó là các tháng.............. Địa điểm A nằm ở nửa cầu............... của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng.................

b, Địa điểm B

Nhiệt độ cao nhất khoảng......................, nhiệt độ thấp nhất khoảng................. Trong năm có bao nhiêu tháng không có mưa................, đó là các tháng.............. Địa điểm A nằm ở nửa cầu............... của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng.................

=> Xem hướng dẫn giải


 • 2 lượt xem