Giải TBĐ địa 6 bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 12. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 6

Quan sát hình 1, em hãy cho biết:

  • Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (theo chiều thuận hay ngược chiều kim đồng hồ?)
  • Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày nào?
  • Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày nào?
  • Cả hai nửa cầu Bắc và Nam hướng về phía Mặt Trời như nhau vào những ngày nào?
  • Từ sau ngày 21 tháng 3 đến trước ngày 23 tháng 9, nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn? Lúc đó là mùa.............. của nửa cầu........... và là mùa ............ của nửa cầu.................
  • Từ sau ngày 23 tháng 9 đến trước ngày 21 tháng 3 năm sau, nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn? Lúc đó là mùa.............. của nửa cầu........... và là mùa ............ của nửa cầu.................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2, 3, 4: Trang 12, 13 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất

2. Trong một năm ánh sáng Mặt Trời chiếu:

Vuông góc một lần ở chí tuyến Bắc, một lần ở chí tuyến Nam.
Vuông góc 2 lần ở các vĩ tuyến nằm giữa 2 chí tuyến.
Không vuông góc với các vĩ tuyến nằm ngoài 2 chí tuyến
Tất cả các ý trên

3. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

ở hai nửa cầu Bắc và Nam có thời gian chiếu sáng như nhau
Ở các vĩ độ đều có góc chiếu sáng như nhau
Ở các vĩ độ đều nhận được một lượng nhiệt như nhau
Tất cả các ý trên

4. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

Mặt Trời chiếu vuông góc ở xích đạo và chí tuyến
Hai nửa cầu Bắc và Nam đều hướng về phía Mặt trời như nhau.
Cả hai nửa đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau
Tất cả các ý trên

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem