Giải bài 1 trang 39 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất.

Bài làm:

Ảnh hưởng của khí hậu tới sự phân bố thực vật thế giới rất rõ rệt, thể hiện ở chỗ:

Tuỳ theo đặc điểm khí hậu mà mỗi nơi có các loại thực vật đặc trưng. Khí hậu quyết định sự phong phú hay nghèo nàn của thực vật. Ví dụ:

  • Vùng xích đạo nóng quanh năm, thuận lợi với sự sinh sống của nhiều loại thực vật, nên các loại thực vật mọc chen chúc thành nhiều tầng.
  • Miền cực có khí hậu giá lạnh gần quanh năm nên thực vật sinh sống rất khó khăn; chỉ có một số rất ít thực vật ià tồn tại được ở đây (như rêu, địa y...)
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021