Giải bài 4 trang 33 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào tính chất của nước người ta có thể chia ra làm mấy loại hồ? Đó là những loại hồ nào?

Bài làm:

  • Dựa vào tính chất của nước, người ta có thể chia ra làm 2 loại hồ.
  • Đó là:
    • Hồ nước ngọt
    • Hồ nước mặn

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021