Giải bài 3 trang 27 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 27 - sách TBĐ địa lí 6

Điền tiếp tên các khí áp (cao hặc thấp) và các loại gió vào chỗ chấm (...) ở hình 1.

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021