Giải TBĐ địa 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 13. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

Bài 1: Trang 13 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào hình vẽ (ngày 22 tháng 6 của hình 1) em hãy cho biết những địa điểm nào:

 • Điểm nào suốt 24h không được chiếu sáng.............................
 • Điểm nào suốt 24h đều được chiếu sáng.................................
 • Điểm nào có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h...............................
 • Điểm nào có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h........................

Trả lời:

 • Điểm suốt 24h không được chiếu sáng: Từ vòng cực Nam đến cực Nam.
 • Điểm suốt 24h đều được chiếu sáng: Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc
 • Điểm có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Nam.
 • Điểm có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Bắc.

Bài 2: Trang 14 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào hình 1 trang 13 vẽ ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12, kết hợp với kiến thức đã học em hãy cho biết:

 • Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9........................................
 • Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau.....................................

Trả lời:

 • Điểm cực Bắc được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21tháng 3 đến ngày 23 tháng 9.
 • Điểm cực Nam được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau.

Bài 3: Trang 14 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Trả lời:

Ở xích đạo có:

Bài 4: Trang 14 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Trả lời:

Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021