Giải TBĐ địa 6 bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 16: Thực hành - Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 23. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 6

Em hãy cho biết:

  • Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?
  • Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ............cm. Khoảng cách thực tế là......................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy:

Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:

ĐiểmABC
Độ cao...............................................................

So sánh đoạn DE với đoạn GH, đoạn nào dốc hơn, vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào đường đồng mức ở hình 2, hãy cho biết: Sườn núi phía đông và sườn núi phía tây, sườn nào dốc hơn, sườn nào thoải hơn. Vì sao em biết?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021