Giải TBĐ địa 6 bài 2: Bản đồ, cách vẽ bản đồ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 2: Bản đồ, cách vẽ bản đồ sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 3. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 6

Hãy quan sát hình 1 (bài 1 trang 3) và hình 1 (bài 2 trang 4):

  • So sánh và nhận xét hình dạng các đường kinh tuyến ở hai bản đồ nêu trên............................
  • Nhận xét hình dạng và diện tích các lục địa ở hình 1 (bài 1 trang 3) và hình 1 (bài 2). Hình dạng và diện tích các lục địa ở bản đồ nào tương đối gần đúng với hình dạng và diện tích các lục địa thể hiện trên quả địa cầu?
  • Em hãy cho biết vì sao trên bản đồ của hình 1 (bài 2), đảo Grơnlen lại có hình dạng to gần bằng lục địa Nam Mĩ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2, 3, 4: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

2. Để vẽ được bản đồ, người ta cần phải lần lượt làm các công việc:

Thu thập thông tin về đối tượng địa lí.
Xác định nội dung và lựa chọn tỉ lệ bản đồ.
Thiết kế, lựa chọn kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí.
Tất cả các ý trên.

3. Để học tập môn địa lí cần dựa vào bản đồ để:

Học tập tại lớp.
Học tập tại nhà.
Để trả lời hầu hết các câu hỏi kiểm tra.
Tất cả các ý trên.

4. Hình dạng và diện tích các lục địa thể hiện ở hình 1 trang 4, ta thấy càng xa trung tâm chiếu đồ (càng xa khu vực xích đạo) thì:

Hình dạng càng sai, diện tích càng lớn.
Diện tích càng sai, hình dạng vẫn đúng.
Hình dạng càng sai, diện tích vẫn đúng.
Hình dạng vẫn đúng, diện tích vẫn đúng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021