Giải TBĐ địa 6 bài 17: Lớp vỏ khí

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 17: Lớp vỏ khí sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 24. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 24 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào nội dung bài học, em hãy tô màu vào hình 1 và điền tỉ lệ (%) để thể hiện rõ các thành phần của không khí.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 24 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp tên các tầng khí quyển vào chỗ chấm (...) ở hình 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 24 - sách TBĐ địa lí 6

Điền độ cao và một số đặc điểm chủ yếu cảu mỗi tầng khíu quyển vào bảng dưới đây:

Tên tầngĐộ caoMột số đặc điểm chủ yếu
Tầng đối lưu
Tầng bình lưu
Các tầng cao của khí quyển

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: trang 25 - sách TBĐ địa lí 6

Điền chữ Đ vào những ý em cho là đúng, điền chữ S vào những ý em cho là sai ở các câu sau:

a) Các khối không khí có đặc điểm riêng về nhiệt độ và độ ẩm là do vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc khác nhau

b) Các khối không khí thường di chuyển nhưng chúng không bị biến tính

c) Các khối khí thường làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 25 - sách TBĐ địa lí 6

Sắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng:

Khối khí (A)Tính chất (B)Chọn A và B cho thích hợp

1. Khối khí nóng

2. Khối khí lạnh

3. Khối khí đại dương

4. Khối khí lục địa

a. Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô

b. Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn

c. Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp

d. Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem