Giải TBĐ địa 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 3: Tỉ lệ bản đồ sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 6. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 6 - sách TBĐ địa lí 6

Điền tiếp các từ vào chỗ chấm (....) cho đúng:

Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy:

 • Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng.............................
 • Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng.............................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 6 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp:

 • Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là..............................................
 • Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) là...........................
 • Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn (1 : 1000 000) là...........................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 6 - sách TBĐ địa lí 6

Điền tiếp vào chỗ chấm (....) ở bảng dưới đây:

Tỉ lệ bản đồ

Khoảng cách trên bản đồ (cm)

Tương ứng trên thực địa là

cm

m

km

1 : 10 000

1 : 500 000

1 : 3 000 000

1

1

1

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 6 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào tỉ lệ của bản đồ trên, hãy đo và tính khoảng cách của các điểm:

 • Từ A đến B là ....................mét
 • Từ A đến C là.....................mét
 • Từ E đến D là ....................mét
 • Từ G đến H là.....................mét

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5, 6: Trang 7 - sách TBĐ địa lí 6

5. Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng hay sai:

Muốn biết nhanh 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa, thì chỉ cần bỏ đi hai con số không cuối cùng, muốn biết số kilômét thì bỏ thêm ba con số không nữa là năm.

6. Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng hay sai của các câu sau:

Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.

Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ tâm (điểm giữa) ước hiệu này tới tâm ước hiệu kia.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 3 lượt xem