Giải bài 5 trang 33 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào nội dung trong SGk và sự hiểu biết cảu bản thân, em hãy kể tên một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành mà em biết.

Bài làm:

Tên một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành mà em biết:

  • Hồ hình móng ngựa là di tích còn sót lại của các khúc sông. Ví dụ là Hồ Tây Hà Nội
  • Hồ ở các miệng núi lửa. Ví dụ hồ Tơ Nưng
  • Hồ nhân tạo do con người xây. Ví dụ hồ Thác Bà, hồ Trị An...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021