Giải bài 1 trang 25 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 25 - sách TBĐ địa lí 6

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) ở các câu sau:

  • Thời tiết là hiện tượng khí tượng (nắng, mưa, gió,...) ở một số địa phương trong một ...........................
  • Khí hậu là sự..................... tình hình.................. ở một địa phương trong................................

Bài làm:

  • Thời tiết là hiện tượng khí tượng (nắng, mưa, gió,...) ở một số địa phương trong một thời gian ngắn
  • Khí hậu là sự lặp đi, lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong thời gian đầu và trở thành quy luật

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021