Giải bài 3 trang 11 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 11- sách TBĐ địa lí 6

Các múi giờ ở phía Đông và ở phía Tây so với nước ta, phía nào có giờ sớm hơn, phía nào có giờ muộn hơn?

Bài làm:

Các múi giờ ở phía Đông và ở phía Tây so với nước ta:

  • Múi giờ ở phía Tây có giờ sớm hơn.
  • Múi giờ phía Đông có giờ muộn hơn.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021