Giải bài 2, 3, 4 trang 13 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2, 3, 4: Trang 12, 13 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất

2. Trong một năm ánh sáng Mặt Trời chiếu:

Vuông góc một lần ở chí tuyến Bắc, một lần ở chí tuyến Nam.
Vuông góc 2 lần ở các vĩ tuyến nằm giữa 2 chí tuyến.
Không vuông góc với các vĩ tuyến nằm ngoài 2 chí tuyến
Tất cả các ý trên

3. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

ở hai nửa cầu Bắc và Nam có thời gian chiếu sáng như nhau
Ở các vĩ độ đều có góc chiếu sáng như nhau
Ở các vĩ độ đều nhận được một lượng nhiệt như nhau
Tất cả các ý trên

4. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

Mặt Trời chiếu vuông góc ở xích đạo và chí tuyến
Hai nửa cầu Bắc và Nam đều hướng về phía Mặt trời như nhau.
Cả hai nửa đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau
Tất cả các ý trên

Bài làm:

2. Trong một năm ánh sáng Mặt Trời chiếu:

Vuông góc một lần ở chí tuyến Bắc, một lần ở chí tuyến Nam.
Vuông góc 2 lần ở các vĩ tuyến nằm giữa 2 chí tuyến.
Không vuông góc với các vĩ tuyến nằm ngoài 2 chí tuyến
xTất cả các ý trên

3. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

xở hai nửa cầu Bắc và Nam có thời gian chiếu sáng như nhau
Ở các vĩ độ đều có góc chiếu sáng như nhau
Ở các vĩ độ đều nhận được một lượng nhiệt như nhau
Tất cả các ý trên

4. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

Mặt Trời chiếu vuông góc ở xích đạo và chí tuyến
xHai nửa cầu Bắc và Nam đều hướng về phía Mặt trời như nhau.
xCả hai nửa đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau
Tất cả các ý trên
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021