Giải bài 3 trang 22 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 22 - sách TBĐ địa lí 6

Em hãy sắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng:

Loại khoáng sản (A)Công dụng (B)Chọn A và B cho thích hợp

1. Năng lượng (nhiên liệu)

2. Kim loại đen

3. Kim loại màu

4. Phi kim loại

a. Nguyên, nhiên liệu cho sản xuất phân bón, gốm, sứ, vật liệu xây dựng, ....vv

b. Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất, nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng

c. Nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen để sản xuất ra sắt, thép.

d. Nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim màu

................................

................................

................................

.................................

Bài làm:

Loại khoáng sản (A)Công dụng (B)Chọn A và B cho thích hợp

1. Năng lượng (nhiên liệu)

2. Kim loại đen

3. Kim loại màu

4. Phi kim loại

a. Nguyên, nhiên liệu cho sản xuất phân bón, gốm, sứ, vật liệu xây dựng, ....vv

b. Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất, nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng

c. Nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen để sản xuất ra sắt, thép.

d. Nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim màu

1 - b

2 - c

3 - d

4 - a

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021