Giải bài 4 trang 4 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất

Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được:

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021