Giải TBĐ địa 6 bài 11: Thực hành phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 11: Thực hành phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 16. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6.

Bài 1: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 6

Quan sát hình 1, em hãy:

 • Tô màu vào diện tích mà em cho là thể hiện tỉ lệ lục địa, tô màu xanh vào diện tích mà em cho là thể hiện tỉ lệ đại dương.
 • Dựa vào số liệu SGK, em hãy tính rồi điền tiếp vào bảng (trang 17) sao cho đúng (diện tích mỗi nửa cầu là 255 triệu km2).

Trả lời:

Tô màu:

Hoàn thành bảng:

Các nửa cầu

Lục địa

Đại dương

Tỉ lệ

Diện tích (km2)

Tỉ lệ

Diện tích (km2)

Nửa cầu Bắc

39,4%

100 470 000

60,6%

154 530 000

Nửa cầu Nam

19%

48 450 000

81%

206 550 000

 • Nhận xét: Tỉ lệ lục địa và đại dương trên bề mặt trái Đất, diên tích đại dương chiếm tỉ lệ lớn (khoảng 70,8%), lớn gấp 2,4 lần tỉ lệ diện tích của lục địa (khoảng 29,2%)

Bài 2: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 6

Quan sát hình 29 trong SGK, đối chiếu với hình 2:

Em hãy điền vào chỗ chấm (...) tên của các bộ phận: Thềm lục địa, sườn lục địa, rìa lục địa

Nêu độ sâu của:

 • Thềm lục địa..................................
 • Sườn lục địa........................................

Trả lời:

Độ sâu của:

 • Thềm lục địa: Từ 0m đến -200m.
 • Sườn lục địa: Từ -200m đến -2500m.

Bài 3: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào diện tích đã thể hiện trên bản đồ ở hình 3 (trang 18), em hãy điền tiếp tên các lục địa vào chỗ chấm (...) và cho biết:

 • Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở (bán cầu nào)?
 • Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở (bán cầu nào)?
 • Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?
 • Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu nam?

Trả lời:

 • Lục địa có diện tích lớn nhất là lục địa Á – Âu. Lục địa đó nằm ở bán cầu Bắc.
 • Lục địa có diện tích nhỏ nhất là lục địa Ôxtrâylia. Lục địa đó nằm ở bán cầu Nam.
 • Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc là lục địa Bắc Mĩ và lục địa Á – Âu.
 • Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam là lục địa Ôxtrâylia và lục địa Nam Cực

Bài 4: Trang 18 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào số liệu về diện tích các đại dương trên thế giới trong SGK (trang 35), em hãy:

Điền tiếp tên các đại dương vào chỗ chấm (...) ở biểu đồ của hình 4 cho đúng.

 • Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?
 • Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?
 • Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

Trả lời:

 • Đại dương có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương là Thái Bình Dương.
 • Đại dương có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương là Bắc Băng Dương.
 • Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm 70,8%.

Điền vào hình:


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021