Giải bài 2 trang 22 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 22 - sách TBĐ địa lí 6

Hãy sắp xếp các loại khoáng sản sau: Than đá, dầu mỏ, sắt, đồng, chì, kẽm, muối mỏ, apatit, than bùn, khí đốt, bôxit, vàng, kim cương, đá vôi vào bản dưới đây sao cho đúng:

Loại khoáng sảnTên khoáng sản

1. Năng lượng (nhiên liệu)

2. Kim loại đen

3. Kim loại màu

4. Phi kim loại

Bài làm:

Loại khoáng sảnTên khoáng sản

1. Năng lượng (nhiên liệu)

2. Kim loại đen

3. Kim loại màu

4. Phi kim loại

Than đá, dầu mỏ, than bùn, khí đốt

Sắt

Đồng, chì, kẽm, bôxit, vàng

Muối mỏ, apatit, kim cương, đá vôi

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021