Giải bài 1 trang 28 sách TBĐ địa lí 6

 • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng:

a, TP. Hồ Chí Minh

 • Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau).................................
 • Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X.....................................................
 • Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................
 • Lượng mưa ít nhất.........................vào tháng...............................................
 • Lượng mưa nhiều nhất.........................vào tháng.........................................
 • Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ....................... đến tháng ................
 • Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ....................... đến tháng ...............

b, Huế

 • Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII.................................................
 • Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau)..................................
 • Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................
 • Lượng mưa ít nhất.........................vào tháng...............................................
 • Lượng mưa nhiều nhất.........................vào tháng.........................................
 • Mùa khô ở Huế từ tháng ....................... đến tháng ................
 • Mùa mưa ở Huế từ tháng ....................... đến tháng ...............

Bài làm:

a, TP. Hồ Chí Minh

 • Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)163mm
 • Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X: 863mm
 • Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là1026mm
 • Lượng mưa ít nhất 14mmvào tháng 2
 • Lượng mưa nhiều nhất 160mmvào tháng 6
 • Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ thángXIđến thángIV (năm sau)
 • Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ thángVđến thángX

b, Huế

 • Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII: 460mm
 • Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau)2430mm
 • Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là2890mm
 • Lượng mưa ít nhất48mm vào thángIV
 • Lượng mưa nhiều nhất673mmvào thángXI
 • Mùa khô ở Huế từ thángIIđến thángVII
 • Mùa mưa ở Huế từ thángVIIđến thángI (năm sau)
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021