Giải bài 2 trang 27 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 27 - sách TBĐ địa lí 6

Chọn ý em cho là đúng:

Do có sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên:

a. Có sự đan xen giữa các đai áp cao và áp thấp từ xích đạo về cực

b. Hình thành áp thấp ở xích đạo, áp cao ở hai cực

c. Các đai khí áp bị chia cắt thành từng khu khí áp riêng biệt

Nguyên nhân sinh ra gió là do có sự chênh lệch về:

a. Khí áp

b. Độ cao

c. Nhiệt độ

d. Độ ẩm

Bài làm:

Chọn đáp án đúng:

Do có sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên:

c. Các đai khí áp bị chia cắt thành từng khu khí áp riêng biệt

Nguyên nhân sinh ra gió là do có sự chênh lệch về:

a. Khí áp

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021