Giải TBĐ địa 6 bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 9. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 9 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào bản đồ hình 1, em hãy cho biết:

  • Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu điểm....................
  • Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu đường........................
  • Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu diện tích.........................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 9 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai của các câu sau:

Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.

Để thể hiện các sân bay, hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường.

Để thể hiện ranh giới các tỉnh trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu diện tích.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 6

Điền độ cao của các đường đồng mức vào nơi có dấu chấm hỏi (?) ở hình 2 cho đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai.

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem