Giải bài 1 trang 21 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 21 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào nguyên nhân hình thành, có mấy loại bình nguyên chính? Đó là những loại nào?

Bài làm:

  • Bình nguyên là dạng địa hình thấp, có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.
  • Bình nguyên có hai loại:
    • Bình nguyên do băng hà bào mòn
    • Bình nguyên do phù sa của biển hoặc sông bồi tụ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021