Giải bài 3 trang 26 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 26 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính nhiêt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội và Nha Trang (theo vĩ độ).

Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao)

Bài làm:

  • Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

  • Nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội (), thấp hơn nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang () vì Hà Nội nằm ở vĩ độ cao hơn so với Nha Trang nên lượng ánh sáng và nhiệt nhận được từ Mặt Trời ít hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn.
  • Nhiệt độ trung bình năm ở Đà Lạt là thấp hơn nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang () vì Đà Lạt nằm ở độ cao 1513m, lớn hơn nhiều so với Nha Trang nằm ở độ cao 6m so với mực nước biển; càng lên cao nhiệt độ càng giảm, trung bình giảm /100m.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021