Giải bài Tập đọc Nếu trái đất thiếu trẻ con

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 2,Giải bài Tập đọc Nếu trái đất thiếu trẻ con Tiếng Việt 5 tập 2. Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến và trân trọng của người lớn đối với trẻ em. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

1. Nội dung

Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến và trân trọng của người lớn đối với trẻ em.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 158 sgk tiếng việt 5 tập 2

Nhân vật tôi và nhân vật Anh trong bài thơ là ai ?

Trả lời:

Nhân vật "tôi" là tác giả của bài thơ - nhà thơ Đỗ Trung Lai. Nhân vật Anh là phi công vũ trụ Pô-pôp.

Câu 2: trang 158 sgk tiếng việt 5 tập 2

Cảm giác thích thú của vị khách về phòng tranh được bộc lộ qua những chi tiết nào?

Trả lời:

Cảm giác thích thú của vị khách về phòng tranh được bộc lộ qua những chi tiết

  • Qua lời mời xem tranh rất nhiệt thành của khách được nhắc lại vội vàng, háo hức: Anh hãy nhìn xem, Anh hãy nhìn xem!
  • Qua các từ ngữ biểu lộ thái độ ngạc nhiên, vui sướng: Có ở đâu đầu tôi to được thế? ... Trong đôi mắt chiếm nửa già khuôn mặt ...
  • Qua vẻ mặt: vừa xem vừa sung sướng mỉm cười.

Câu 3: trang 158 sgk tiếng việt 5 tập 2

Tranh vẽ của các bạn nhỏ có gì ngộ nghĩnh?

Trả lời:

Tranh vẽ của các bạn rất ngộ. Các bạn vẽ: Đầu phi công vũ trụ Pô-pốp rất to, đôi mắt chiếm nửa già khuôn mặt, trong đó tô rất nhiều sao trời. Chú ngựa xanh nằm trên cỏ, ngựa hồng phi trong lửa. Mọi người đều quàng khăn đỏ, còn các anh hùng là những – đứa – trẻ - lớn – hơn.

Câu 4: trang 158 sgk tiếng việt 5 tập 2

Em hiểu ba dòng thơ cuối như thế nào?

Trả lời:

Ba dòng thơ cuối là lời của anh hùng Pô-pốp nói với nhà thơ Đỗ Trung Lai: Người lớn làm mọi việc vì trẻ em vì trẻ em là tương lai của đất nước. Vì vậy nếu không có trẻ em, mọi hoạt động trên thế giới sẽ vô nghĩa. Vì trẻ em, mọi hoạt động của người lớn trở nên có ý nghĩa.


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021