Giải bài Tập làm văn trang 38 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

  • 4 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập làm văn trang 38 sgk Tiếng Việt 3 tập 2 . Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập làm văn này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 38 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết.

Gợi ý:

a) Người đó là ai, làm nghề gì?

b) Người đó hàng ngày làm những việc gì?

c) Người đó làm việc như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Cô Nguyễn Thanh Mai là bác sĩ ở bệnh viện trung ương.

b) Hàng ngày, cô khám chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân trong viện. Cô giúp đỡ những người bệnh khó khăn vượt qua cơ hoạn nạn.

c) Cô làm việc chăm chỉ, cẩn thận và rất cần mẫn. Cô chưa bao giờ để xảy ra sai sót gì.

Câu 2: Trang 38 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu)

=> Hướng dẫn làm bài:

Cô Nguyễn Thanh Mai hàng xóm nhà em là bác sĩ ở bệnh viện trung ương. Hàng ngày, cô đi làm để khám chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân trong viện. Cô giúp đỡ những người bệnh khó khăn vượt qua cơ hoạn nạn. Cô giúp những bệnh nhân không còn bị đau nữa. Cô là một bác sĩ giỏi chuyên môn và có tấm lòng nhân hậu. Cô làm việc chăm chỉ, cẩn thận và rất cần mẫn. Cô chưa bao giờ để xảy ra sai sót gì. Mọi người trong bệnh viện đều rất yêu mến và kính trọng cô.


  • 759 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021