Giải câu 1 trang 137 toán VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

3. Luyện tập, ghi vào vở

Câu 1: Trang 137 toán VNEN 9 tập 2

Xem hình 142 và cho biết tên của từng loại góc (được đánh dấu) có trên hình đó.

Giải câu 1 trang 137 toán VNEN 9 tập 2

Hướng dẫn: là góc ở tâm; $\widehat{CDE}$ là góc nội tiếp; ...

Bài làm:

là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung;

là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn;

là góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021