Giải câu 1 trang 67 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 67 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy kể tên một số vật liệu sử dụng hàng ngày được chế tạo từ polime.

Bài làm:

Một số vật liệu hằng ngày được chế tạo từ polime: Rổ, vòi nước, chai lọ, bàn chải, ...

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021