Giải câu 8 trang 112 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 112 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Dùng vôn kế xoay chiều có thể đo được

A. Giá trị cực đại của hiệu điện thế một chiều

B. Giá trị cực đại của hiệu điện thế xoay chiều

C. Giá trị cực tiểu của hiệu điện thế xoay chiều

D. Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều

Bài làm:

Đáp án: D

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021