Giải câu 2 bài luyện tập chung trang 177 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 177 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 54287 + 29508 b) 4508 x 3

78362 – 24935 34625 : 5

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021