Giải câu 2 trang 116 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 116 toán 2 VNEN

Vẽ đoạn thẳng: Em và bạn vẽ các đoạn thẳng có độ dài 7cm, 1dm.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021