Giải câu 2.21 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 2.21: Trang 42 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy phân tích A ra thừa số nguyên tố:

A =

Bài làm:

A =

=

=

=

=

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021