Giải câu 3 trang 102 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 102 toán 2 VNEN

Tìm :

a. + 37 = 75 b. 29 + = 98

Bài làm:

a. + 37 = 75 b. 29 + = 98

= 75 - 37 = 98 - 29

= 38 = 69

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021