Giải câu 5 bài 19: Dòng điện Nguồn điện sgk Vật lí 7 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 54 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy kể tên năm dụng cụ hay thiết bị điện sử dụng nguồn điện là pin.

Bài làm:

Năm dụng cụ hay thiết bị điện sử dụng nguồn điện là pin: Đèn pin, điều khiển tivi, đồng hồ, máy tính bỏ túi, đồ chơi trẻ em,....

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021