Làm lại thí nghiệm ở hình 3.2 (SGK). Di chuyển miếng bìa từ từ lại gần màn chắn. Quan sát bóng tối và bóng nửa tối trên màn, xem chúng thay đổi như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 11 SGK lí 7)

Làm lại thí nghiệm ở hình 3.2 (SGK). Di chuyển miếng bìa từ từ lại gần màn chắn. Quan sát bóng tối và bóng nửa tối trên màn, xem chúng thay đổi như thế nào ?

Bài làm:

Khi miếng bìa lại gần màn chắn thì bóng tối và bóng mưa tối đều thu hẹp lại, còn khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối nữa, chỉ còn bóng tối rõ rệt.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021