Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng , vùng tối. Giải thích vì sao các vùng đó lại tối hoặc sáng ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 9 SGK lí 7)

Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng , vùng tối. Giải thích vì sao các vùng đó lại tối hoặc sáng ?

Bài làm:

Trên màn chắn vùng tối là vùng có màu đen còn vùng sáng là vùng có màu trắng. Do phía trước có miếng bìa làm vật chắn mà ánh sáng lại truyền theo đường thẳng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021