Giải vật lí 7: Bài tập 7 trang 87 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 7: trang 87 - sgk vật lí 7

Giải vật lí 7: Bài tập 7 trang 87 sgk

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4, biết số chỉ của ampe kế A là 0,35A ; của ampe kế A1 là 0,12A. Số chỉ của ampe kế A2 là bao nhiêu ?

Bài làm:

Vì hai đèn được mắc song song, nên cường độ dòng điện của mạch bằng tổng cường độ dòng điện của hai đèn

Do đó số chỉ của ampe kế A2 là: 0,35 - 0,12 = 0,23 (A)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021