Giải vật lí 7: Bài tập 3 trang 86 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 86 - sgk vật lí 7

Cọ xát mảnh nilong bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilong bị nhiễm điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm electron, vật nào mất bớt electron ?

Bài làm:

Vì mảnh nilon bị nhiễm điện âm nên mảnh nilon nhận thêm electron, miếng len bị mất bớt electron

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021