Giải câu 10 Bài 13: Môi trường truyền âm

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 39 - SGK vật lí 7

Khi ở ngoài khoảng không (chân không), các nhà du hành vũ trụ có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ trên mặt đất được không? Tại sao?

Bài làm:

Khi ở ngoài khoảng không (chân không), các nhà du hành vũ trụ không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ trên mặt đất được do âm thanh không truyền trong môi trường chân không.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021