Giải câu 2 bài 18: Hai loại điện tích sgk Vật lí 7 trang 52

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 2: Trang 52 Sgk Vật lí lớp 7

Trước khi cọ xát, có phải trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm hay không ? Nếu có thì các điện tích này tồn tại ở những loại hạt nào cấu tạo nên vật ?

Bài làm:

Trước khi cọ xát, trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm

Các điện tích dương tập trung ở hạt nhân

Các điện tích âm tập trung ở lớp vỏ nguyên tử

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021