Mảnh vải mang điện tích dương hay điện tích âm ? Tại sao ? sgk Vật lí 7 trang 51

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 51 Sgk Vật lí lớp 7

Đặt thanh nhựa sẫm màu lên trục quay sau khi đã được cọ xát bằng mảnh vải khô. Đưa mảnh vải này lại gần đầu thanh nhựa được cọ xát thì chúng hút nhau. Biết rằng mảnh vải cũng bị nhiễm điện, hỏi mảnh vải mang điện tích dương hay điện tích âm ? Tại sao ?

Bài làm:

Điện tích của thanh nhựa sẫm màu sau khi cọ xát vào vải khô là điện tích âm (-)

Đưa mảnh vải lại gần thanh nhựa thì chúng hút nhau, tức là mảnh vải và thanh nhựa nhiễm điện khác loại nhau

Vậy mảnh vải mang điện tích dương.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021