Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện. sgk Vật lí 7 trang 56

  • 1 Đánh giá

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện.

Bài làm:

Khi đứng gần ổ điện, ta không thấy bị giật, chứng tỏ ở điều kiện bình thường không khí là chất cách điện

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021