Trả lời câu hỏi C2 bài 25: Hiệu điện thế sgk vật lí 7 trang 69

  • 1 Đánh giá

Trang 69 - sgk vật lí 7

Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a, b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim, vôn kế nào hiện số?

3. Hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

Vôn kếGHĐĐCNN

Hình 25.2a

Hình 25.2b

.........V

.........V

........V

........V

4. Ở các chốt hối dây của vôn kế có ghi dấu gì? (xem hình 25.3).

5. Hãy nhận biết chổt điều chỉnh kim của vôn kế mà nhóm em có.

Bài làm:

1. Học sinh tự nhận biết trên vôn kế (chữ V in đậm trong hình 25.2a,b).

2. Các vôn kế trong hai hình 25.2a và 25.2b dùng kim

Vôn kế trong hình 25.2c hiện số.

3. Bảng 1

Vôn kếGHĐĐCNN

Hình 25.2a

Hình 25.2b

300V

20V

25V

2,5V

4. Ở các chốt nối dây dẫn của vôn kế có ghi dấu "+" và dấu "-"

5. Chốt điều chỉnh kim của vôn kế thường nằm ngay phía dưới gốc quay của kim chỉ thị, là một vòng tròn có rãnh ở giữa

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021