Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: "Khi nào ta nhìn thấy một vật ?"

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 25 - SGK vật lí 7

Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:

"Khi nào ta nhìn thấy một vật ?"

A. Khi vật được chiếu sang;

B. Khi vật phát ra ánh sáng;

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật

Bài làm:

Đáp án C : Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021