Vật lý 7: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 5)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 7 (Phần 5). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a) Vật nhiễm điện có tính chất gì?

b) Khi đặt hai quả cầu đã nhiễm điện A và B treo trên hai sợi chỉ mảnh gần nhau, ta thấy chúng đẩy nhau. Hỏi hai quả cầu A và B nhiễm điện như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2:

a) Dòng điện là gì?

b) Em hãy nêu một số thiết bị điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

c) Em hãy nêu một vài biện pháp an toàn điện mà em đã được học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3:

Em hãy nêu cách làm nhiều vật nhiễm điện. Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4:

Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 gọi là U1, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 gọi là U2.

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 5) Vật lý 7

a) So sánh các hiệu điện thế U1 và U2.

b) Biết cường độ dòng điện chạy trong mạch chính I = 0,72A, cường độ dòng điện I1 đi qua đèn Đ1 lớn gấp đôi cường độ dòng điện I2 đi qua đèn Đ2. Tính I1, I2.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021